Over marketing link

Van grondige marketing analyse tot doelgerichte optimalisatie

Getest en goedgekeurd

Marketeer Françoise Cornette stapt niet onvoorbereid in uw marketing project. Hoe marketing begeleiding bij Marketing Link bij voorkeur verloopt, is het resultaat van stevig denkwerk, jarenlange ervaring en voortdurende bijsturing om zo tot een efficiënt en geoptimaliseerd stappenplan te komen.

Een intensieve en persoonsgerichte samenwerking is essentieel om kwalitatieve en duurzame resultaten te realiseren. Flexibiliteit is bijgevolg even belangrijk. Daarom kan onderstaande werkwijze ook steeds aan uw wensen en voorkeuren worden aangepast.

Werkwijze

Een potentiële samenwerking met freelance marketeer Marketing Link begint ALTIJD met een persoonlijk gesprek. Net omdat er intensief en persoonlijk zal worden samengewerkt, is het erg belangrijk dat het “klikt”.

Tijdens zo’n gesprek over uw uitdagingen, doelstellingen en verwachtingen komt u bovendien snel te weten welke meerwaarde een externe marketeer zoals Marketing Link voor uw bedrijf kan betekenen.

Een eerste kennismaking is gratis, geheel vrijblijvend en neemt ongeveer anderhalf uur in beslag.

Marketing Link gaat u niet gewoon een kant-en-klare prijsofferte bezorgen, maar een duidelijk overzicht waarin wordt toegelicht welke prestaties worden voorzien, hoe er concreet te werk wordt gegaan en welke kosten daaraan verbonden zijn. Ook deze maatwerk offerte is uiteraard geheel vrijblijvend. Pas als u dit prijsvoorstel goedkeurt, wordt er een marketing analyse en nadien een haalbaar actieplan uitgewerkt.

Via desk research wordt uw huidige zichtbaarheid in de markt geanalyseerd, zowel online als offline, door uw huidige marketingcampagnes en -kanalen in kaart te brengen. Daarbij wordt in detail gedocumenteerd welke marketingmix u momenteel benut. Ook uw verwachtingen en doelstellingen worden tijdens de marketing analyse overzichtelijk samengevat.

Alle verzamelde informatie wordt gegroepeerd in een uitgebreid marketing analyse rapport dat de verdere basis zal vormen voor besprekingen doorheen het hele traject. De reeds verzamelde informatie wordt verder aangevuld met aanbevelingen. Optimalisatie van bestaande marketingcampagnes geldt daarbij als voornaamste uitgangspunt.

Het marketing analyse document en de suggesties voor optimalisatie worden persoonlijk toegelicht en verduidelijkt. Het is immers aan u om te beslissen welke punten wél en welke punten niet uitgewerkt en doorgevoerd zullen worden.

De marketing analyse wordt vervolgens omgezet in een concreet marketingactieplan voor gefaseerde implementatie.  Alle te ondernemen acties worden in een duidelijk stappenplan weergegeven. Het plan geeft aan wie, wat, wanneer doet en zelfs hoe dat moet gebeuren om het vooropgestelde resultaat te halen zonder het globale marketingbudget te overschrijden.

Te veel ondernemers laten wel een theoretisch marketingplan opstellen, maar volgen de praktische uitwerking ervan niet tot het einde op. Vaak ontbreekt het aan tijd, kennis of personeel om de geplande marketingacties ook daadwerkelijk in de praktijk om te zetten. De implementatiefase blijkt helaas maar al te vaak het afhaakpunt.

U kan echter ook opteren om Françoise Cornette als externe marketing manager in te schakelen om alle nodige acties van de betrokken tussenpersonen en externe partners stipt op te volgen. Françoise waakt erover dat de afgesproken aanpak gevolgd wordt, dat deadlines gerespecteerd worden en dat het budget niet overschreden wordt via permanente en open communicatie met uzelf, uw medewerkers en externe partners.

Tijdens het traject wordt er voortdurend tussentijds geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Zo blijft iedereen op koers naar maximaal resultaat en tijdige oplevering binnen deadline en binnen budget.

Bij afloop van het project wordt steevast ook een evaluatie voorzien. Er wordt nagegaan of de vooropgestelde doelstellingen behaald werden en opnieuw cijfermateriaal geanalyseerd. De resultaten worden vervolgens persoonlijk in een verstaanbare taal aan u toegelicht.

Aan de hand van deze evaluatie, extra suggesties voor verdere optimalisatie en uw beslissingen kan het huidige marketingactieplan desgewenst verder gefinetuned worden in een bijgewerkt stappenplan voor het komende jaar.

Let’s get started!

U heeft helemaal niets te verliezen, maar juist heel wat te winnen. Waar wacht u nog op? Vraag nu een gratis kennismaking aan en ontdek wat Marketing Link voor u kan betekenen.

Blijf op de hoogte!
Marketing Link

Ninoofsesteenweg 302
9600 Ronse


Tel: 055/20 83 58
GSM: 0478/50 46 98
Email: francoise@marketinglink.be

BE 0831.680.077

© Marketinglink 2024