Privacy policy

Doel van deze privacy policy

Deze website is beschikbaar op https://www.marketinglink.be en is eigendom van FC Consulting Services BV, met ondernemingsnummer BE 0831.680.077, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 302 (hierna ook ‘MARKETING LINK’ genaamd)

MARKETING LINK is er zich van bewust dat u vertrouwen stelt in haar bedrijf en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw privacy om te gaan. Deze ‘Privacy verklaring’ heeft als doel u te informeren welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt. Zo weet u precies hoe MARKETING LINK werkt.

In dit kader treedt MARKETING LINK op in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor verwerking.

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking alle activiteiten van MARKETING LINK (hieronder “Prestaties” genoemd), in het bijzonder op:

Klantenbeheer, o.m. om met u contact op te nemen, administratie, bestellingen, uitvoering van een overeenkomst, facturatie en opvolging

 • Prospectie
 • Netwerking
 • Leveranciers
 • Direct marketing via de website

 

Prestaties van MARKETING LINK kunnen mogelijks linken bevatten naar derden, zonder dat persoonsgegevens doorgegeven worden. Hoewel MARKETING LINK met de grootste zorg omspringt met uw privacy, dient u er zich van bewust te zijn dat MARKETING LINK niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid of de privacy praktijken van deze derde partijen.

In sommige gevallen heeft MARKETING LINK inzage in de data van haar klanten. In dit geval treedt MARKETING LINK op in de hoedanigheid van verwerker en wordt met haar klanten een overeenkomst gesloten waarin opgenomen wordt tot welke data MARKETING LINK toegang heeft en met welk doel. Tevens wordt de garantie geboden dat de data exclusief voor het omschreven doel gebruikt worden en dat de confidentialiteit en de privacy conformiteit gewaarborgd blijven.

MARKETING LINK is conform de Verordering (EU)2016/679 van 27 april 2016, GDPR genaamd.

Identiteit en contactgegevens van MARKETING LINK

Adres:  Ninoofsesteenweg 302, 9600 Ronse
Rechtsvorm : BV
Vennootschapsnaam :FC Consulting Services BV
Handelsnaam :  MARKETING LINK
Maatschappelijke zetel :  Ninoofsesteenweg 302, 9600 Ronse
BTW-nummer : BE 0831.680.077
Telefoon: +32 (0)478 50 46 98
E-mail:  info@marketinglink.be
Hyperlink website : https://www.marketinglink.be

Artikel 3: extra werk

MARKETING LINK voert geen extra werk uit zonder dat vooraf te melden aan de Opdrachtgever. Die laatste krijgt daarvoor een nieuw prijsvoorstel of kiest ervoor om het extra werk in regie te laten uitvoeren aan een vooraf afgesproken uurtarief.

Tijdens de uitvoering van de opdracht kan de Opdrachtgever aanpassingen, toevoegingen of correcties aan de opdracht voorstellen. Eventuele aanpassingen, toevoegingen of correcties op vraag van de Opdrachtgever kunnen aanleiding geven tot een prijsaanpassing.

Verwerking van persoonsgegevens

MARKETING LINK verwerkt volgende persoonsgegevens:

1. Klanten
Welke persoonsgegevens van klanten worden bijgehouden ?

 • Coördinaten (naam; adres; telefoon/gsm; E-mail, BTW n°)
 • IP-adres (enkel indien communicatie via de website)

Bankgegevens, bestel-, prestatie- en betalingshistoriek

 • Product-technische en/of inhoudelijke data mbt de samenwerking

Wat zijn de doelen ?

De operationele aspecten van de samenwerking met haar klanten zo goed als mogelijk kunnen uitvoeren (o.a. verwerking en afhandeling van vragen (vb. offerte opmaken); uitvoeren van de dienstverlening; administratieve verwerking (vb. facturatie van prestaties en opvolging van de betaling); solvabiliteitscontrole; bestel- en betaalhistoriek bijhouden; …)
Traceren en beperken van spam en verhogen van de data security (m.b.t. IP-adres)
Dienstverlening in de toekomst kunnen verbeteren (op inhoudelijk en op vormelijk vlak)
Informatie verschaffen over nieuwe diensten, handige marketingtips,…
De wettelijke basisgrond voor het verwerken van deze persoonsgegevens berust op contractuele verwerking. Door een overeenkomst af te sluiten, mondeling of schriftelijk gaat de klant expliciet akkoord met de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens voor bovenstaande doelen.

Deze persoonsgegevens worden bewaard tot 10 jaar nà de jongste prestatie. Deze bewaartermijn wordt opgelegd door de Vlaamse overheid in het kader van de KMO Portefeuille.
 

2. Prospecten
Om de continuïteit van de onderneming op een vlotte manier te kunnen organiseren, is MARKETING LINK steeds op zoek naar prospecten. Dit kan gebeuren op verschillende manieren (vb. via de website; via beurzen, via netwerking; via mond-tot-mond-reclame; via publiciteit; …) 

In dit kader worden volgende persoonsgegevens bijgehouden:

 • Coördinaten (naam; adres; telefoon/gsm; E-mail, BTW n°)
 • IP-adres (enkel indien communicatie via de website)
 • Bankgegevens
 • Product-technische en/of inhoudelijke data mbt de toekomstige samenwerking


Wat zijn de doelen ?

 • De operationele aspecten van de mogelijke toekomstige samenwerking met haar prospecten goed te kunnen uitvoeren (o.a. verwerking en afhandeling van vragen (vb. offerte opmaken); administratieve verwerking; solvabiliteitscontrole; historiek van contactmomenten bijhouden; …)
 • Traceren en beperken van spam en verhogen van de data security (m.b.t. IP-adres)
 • Dienstverlening in de toekomst kunnen verbeteren (op inhoudelijk en op vormelijk vlak)
 • Informatie verschaffen over nieuwe diensten, handige marketingtips,….


De wettelijke basisgrond voor het verwerken van deze persoonsgegevens berust op gerechtvaardigd belang.

Deze persoonsgegevens worden bewaard tot 5 jaar nà het jongste onderlinge contact. Deze bewaartermijn is nodig om alle toekomstige klanten de nodige tijd te geven om de samenwerking op te starten van zodra zij er zelf klaar voor zijn.
 

3. Netwerking
Op regelmatige wijze doet MARKETING LINK aan netwerking. In dit kader worden volgende persoonsgegevens worden bijgehouden:

 • Coördinaten (naam; adres; telefoon/gsm; E-mail, BTW n°)
 • Gegevens m.b.t. de activiteiten


Wat zijn de doelen ?

 • Database bijhouden van eventuele toekomstige samenwerkingen
 • Dienstverlening in de toekomst kunnen verbeteren (op inhoudelijk en op vormelijk vlak)
 • Informatie verschaffen over nieuwe diensten, handige marketingtips,….


De wettelijke basisgrond voor het verwerken van deze persoonsgegevens berust op gerechtvaardigd belang.

Deze persoonsgegevens worden bewaard tot 10 jaar nà het jongste onderlinge contact. Aangezien iedereen die aan netwerking doet dezelfde expliciete bedoeling heeft om zijn/haar activiteiten aan derden voor te stellen en omgekeerd zelf ook contacten te verzamelen voor eventuele toekomstige samenwerkingen, heeft iedereen er baat bij deze gegevens zo lang als mogelijk (maar ook redelijk) te bewaren.
 

4. Leveranciers
Welke persoonsgegevens van leveranciers worden bijgehouden ?

 • Coördinaten (naam; adres; telefoon/gsm; E-mail)
 • Bankgegevens en bestel- en prestatiehistoriek
 • Product-technische en/of inhoudelijke data mbt de samenwerking


Wat zijn de doelen ?

 • De operationele aspecten van de samenwerking met onze leveranciers zo goed als mogelijk te kunnen uitvoeren (o.a. verwerking en afhandeling van projecten; administratieve verwerking; solvabiliteitscontrole; bestel- en leverhistoriek bijhouden; …)
 • Samenwerking in de toekomst kunnen verbeteren (op inhoudelijk en op vormelijk vlak)
 • Informatie verschaffen over nieuwe of vernieuwde mogelijke samenwerkingen.


De wettelijke basisgrond voor het verwerken van deze persoonsgegevens berust op contractuele verwerking. Door een overeenkomst af te sluiten – mondeling, schriftelijk, door levering of op eender welke wijze – gaat de leverancier expliciet akkoord met de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens voor bovenstaande doelen.

Deze persoonsgegevens worden bewaard tot 10 jaar nà de jongste prestatie. Deze bewaartermijn volgt de bewaartermijn van de klantengegevens.

 

5. Direct marketing:
Geregeld wordt een elektronische nieuwsbrief verstuurd naar betrokkenen die zich hiervoor hebben geregistreerd.

In dit kader worden volgende persoonsgegevens bijgehouden:

 • Coördinaten (naam; adres; telefoon/gsm; E-mail);
 • IP-adres (enkel indien communicatie via de website).


Wat zijn de doelen ?

 • Nuttige informatie verschaffen aan de hand van praktische marketingtips


De wettelijke basisgrond voor het versturen van een elektronische nieuwsbrief berust op (expliciete) toestemming (opt-in op de website). Bij elke nieuwsbrief heeft de ontvanger de mogelijkheid zich uit te schrijven.

Deze persoonsgegevens worden bewaard tot 10 jaar nà het jongste onderlinge contact.

Wat zijn uw rechten ?

Iedereen heeft het recht om:

 • Eigen persoonsgegevens op te vragen en in te kijken
 • Eigen persoonsgegeven te corrigeren en actualiseren
 • Eigen persoonsgegevens te laten schrappen
 • Eigen persoonsgegevens te beperken
 • Eigen persoonsgegevens te laten overdragen
 • Gegeven toestemming in te trekken


Wie een van deze rechten wil uitoefenen, kan hiervoor bij MARKETING LINK  terecht (zie identiteit en contactgegevens MARKETING LINK), dient zich te identificeren en zal hiervoor binnen de 30 dagen antwoord krijgen. Weet echter dat de rechten van betrokkenen soms ondergeschikt zijn aan hogere belangen (vb. wettelijke verplichting om sommige gegevens bij te houden, …).

Wat zijn de verplichtingen van MARKETING LINK ?

De door MARKETING LINK verwerkte persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan derden, met uitzondering van slechts enkele van onze leveranciers (vb. boekhouder; IT-partner; cloud-provider; advocaat; …), maar beperkt tot diegenen die noodzakelijk zijn om de hierboven omschreven doelen te kunnen realiseren. In deze gevallen worden enkel de voor hen relevante persoonsgegevens gedeeld en wordt met deze derde partijen een overeenkomst afgesloten die de nodige garanties bevat m.b.t. de confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door MARKETING LINK niet verkocht of verhuurd.

Het is echter uitzonderlijk mogelijk, dat MARKETING LINK uw persoonsgegevens bekend moet maken aan de bevoegde autoriteiten wanneer zij hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

Hoewel MARKETING LINK met de grootste zorg omspringt met uw privacy, dient u er zich bewust van te zijn dat MARKETING LINK niet verantwoordelijk kan zijn voor het privacybeleid of de privacy praktijken van deze derde partijen.

De betrokkene erkent dat eventuele directe of indirecte schade die hij/zij zou ondervinden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan MARKETING LINK, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld voor zover dit niet te wijten is aan grove fout of bedrog door MARKETING LINK.

Er is geen datatransfer buiten de EU-zone.

Gebruik van cookies :

Op de website van MARKETING LINK wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door onze server in de browser van uw computer of mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt.

De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door onze servers of door één van de partners waarmee de website samenwerkt. Onze server kan enkel de cookies lezen die het zelf plaatst en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of apparaat bevindt.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen gegevens bevatten over de elementen van de website die u heeft aangeklikt. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met deze privacy policy, met inbegrip van cookie policy, door de button ‘ok’ aan te klikken voorafgaand het gebruik van de Website, geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming gebruik te maken van cookies op de website.

Het gebruik van cookies kan echter worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat via de browserinstellingen. De wijze waarop verschilt per browser. Indien nodig, kan u de help-functie van uw browser raadplegen. Het is mogelijk dat de website hierdoor nadien niet meer correct functioneert.

Update van deze Privacy Verklaring :

Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het huidige gebruik van en de huidige mogelijkheden van de Prestaties van MARKETING LINK. In een continue zoektocht naar verbetering van haar Presataties, kan dit leiden dot een aanpassing van deze Privacy Verklaring. MARKETING LINK is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op haar website. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

Klachten :

Indien u meent dat uw persoonsgegevens foutief verwerkt worden kan u hiervoor een klacht indienen bij MARKETING LINK (zie bovenstaande coördinaten) of rechtstreeks bij de privacy commissie (commission@privacycommission.be).

Vragen ? Contacteer MARKETING LINK op info@marketinglink.be.

Blijf op de hoogte!
Marketing Link

Ninoofsesteenweg 302
9600 Ronse


Tel: 055/20 83 58
GSM: 0478/50 46 98
Email: francoise@marketinglink.be

BE 0831.680.077

© Marketinglink 2024